Kim Phong Ngọc Lộ

Editor: Den Shì
Thể loại: Cổ đại ABO, mỹ mạo nói lắp Vương gia Alpha × ngọt ngào ngoan ngoãn thế gia thiếu gia Omega, HE
Độ dài: 22 chương
Nhân vật chính: Lý Vân Tễ, Từ Bảo Chương
Tên gốc: 金风玉露

Câu chuyện kể về một sự cố của một vương gia nói lắp muốn “trâu già gặm cỏ non” mà không dám ra tay.
(Xem thêm)
Quảng Cáo